Ett BKR-behörigt företag

Ett BKR-behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet (BKR) och arbetar enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV).

Denna behörigheten ger oss rätten att utfärda BKRs kvalitetsdokument, vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt och korrekt sätt. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga med oss från start till färdigt badrum. Såvitt vi vet så är vi det enda företaget i hela Strömsunds kommun som är behöriga - vilket vi är otroligt stolta över!

jon edsvik